Aksi Kedi Logo

O Mama Buraya Gelecek!

Bilinen İlk Hapishaneler

17 Ekim 2021 - 12:24
171 Okunma
25 Paylaşım

Galata Kulesi Kanuni Döneminde Hapishaneydi

Bilinen İlk Hapishaneler

İstanbul'da hapishanelerle ilgili en fazla kayıt Ayvansaray'da yer alan Anemas Zindanı hakkındadır. Zindana adını veren Anemas, Arap asıllıdır. Girit Adası Arap idaresinde bulunduğu sırada, buranın son idarecisi ve kumandanı Abdülaziz el - Kutur bî 961'de adanın işgali üzerine esir olarak Byzantion'a getirilmiş ve Hristiyanlığı kabul ederek yerleşmiştir. Abbasi Halifesi Harun Reşid'in elçisi Baba Cafer'in hapsedildiği yer olan 'Baba Cafer Zindanı ' İstanbul'un fethinden 1826 Yeniçeri Ocağı'nın lağvına kadar İstanbul'un başlıca mahpushanelerinden biriydi Bizanslılar zamanında hapishane olarak kullanılan bu yer, 1831 yılına kadar aynı hizmeti görmüştür Toplumun her kesiminden adi suçlular burada hapsedilirdi.

galata kulesi, hapishane, osmanlı döneminde hapishane, kanuni döneminde hapishane, bilinen ilk hapishaneler

Galata Kulesi, Kanunî döneminde bir süre hapishane olarak kullanılmıştır. Ayrıca Rumeli Hisarı'nda da hapishaneye yer verilmiştir. İstanbul'un fethinin ardından stratejik önemini kaybeden Rumelihisarı'nın, İstanbul Gümrüğü'ne bağlı gümrük mevkii hizmeti gördüğü bilinmektedir. Tarihi Yarımada İstanbul'un son hapishanesi olan ve 1919 tarihinde kurulan Dersaadet Cinayet Tevkifhanesi (Sultanahmet Cezaevi) 1919'daki açılışın dan 1969 yılına kadar hizmet vermiştir. Türkiye'nin en ünlü hapishanesi olarak hizmet veren bu tarihî bina bugün otel olarak kullanılıyor. Hapishane - i Umumi Eski İstanbul Adliyesi inşası için 1939 tarihinde yıktırılır.