Aksi Kedi Logo

O Mama Buraya Gelecek!

İstanbulda'ki İlk Fuar

21 Ekim 2021 - 22:18
245 Okunma
13 Paylaşım

SULTANAHMET'TEKİ FUARI 150 BİN KİŞİ ZİYARET ETMİŞTİ!

İstanbulda'ki İlk Fuar

Sultanahmet Meydanı'nda şimdiki parkın yerinde kurulan Sergi-i Osmani'dir. Bu sergiyi hazırlama işi Maarif Nazırı Mustafa Fazıl Paşa'ya verildi . 28 Şubat 1863 günü Sergi - i Umumi - i Osmanî Genel Osmanlı Sergisi-Fuarı) büyük bir törenle açılmıştı. Sultan Abdülaziz Han, Sadrazam Yusuf Kâmil Paşa, Hariciye Nazırı Ali Paşa, Serasker Fuad Paşa ve Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın da yer aldığı maiyetiyle birlikte Sultan Abdülaziz açılış töreninde hazır bulunmuş ve dört saat kalarak ilgililerden gereken bilgileri almış tır . Ertesi gün de fuarı ziyaret eden Sultan Abdülaziz'in ilgisi devam etmiştir.
Sergi için Sultanahmet Meydanı'nda , 3 bin 500 metrekarelik bir alana yayılan dikdörtgen planlı, üç kapılı özel bir bina inşa edilmiştir. 13 pavyondan oluşan bu sergi binasının inşası için Fransız mimar Bourgeois, iç düzenlemesi için de Leon Parvillée görevlendirilmişti. 22 Aralık 1862'den itibaren gazetelerde Sergi- i Umumi- i Osmanî Nizamnamesi yayınlanmış, Osmanlı coğrafyasındaki bütün bölge idarecilerine de ayrıca resmî yazı lar gönderilerek serginin duyurusu ve hazırlığı yapılmıştır. 28 Şubat- 1 Ağustos tarihleri arasında beş ay boyunca ziyarete açık olan fuarı yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etmiştir.
Sergi boyunca Avrupa ülkelerinden getirilen tarım ve sanayi ürünleri yanında çeşitli makinalardan oluşan 10 bini aşkın örnek sergilenmiştir . Çok büyük bir organizasyon olarak düzenlenen ' Sergi - i Umumî - i Osmani'yi gezmek üzere ülkenin çeşitli yerlerinden ve Avrupa'dan gelecek ziyaretçiler için ulaşım çözümleri getirilmiş , ulaşım araçlarında yüzde elliye varan indirimler uygulanmıştır. Fuar boyunca üretim ve sergilemede başarı gösteren yerli ve yabancı katılımcılara ödüller verilmiş , sosyal aktiviteler ve eğlenceler düzenlenmiştir. Kadın ziyaretçilerin sergiyi rahatça dolaşa bilmeleri için Çarşamba ve Cumartesi günleri sadece kadın ziyaretçilere tahsis edilmiştir. Sergi - i Umumi - i Osmanî etkinliğini görmeye gelen yerli ve yabancı kafilelerin, İstanbul'un ilk turist kafileleri olduğunu da söyleyebiliriz.