Aksi Kedi Logo

O Mama Buraya Gelecek!

Konstantinopolis’in İlk Sarayı

18 Eylül - 23:35
19 Okunma
1 Paylaşım

Büyük Saray, İstanbul’u başkent yapan Roma İmparatoru Konstantin tarafından yaptırılmıştır. MS 330 yılında inşa edilen saray kompleksi, bundan sonra yaklaşık 800 yıl süreyle faal olarak kullanılmıştır.

Konstantinopolis’in İlk Sarayı

Bizans: Büyük Roma ve Bizans döneminde İstanbul’da bulunan ilk saray bugünkü Sultanahmet Camii ve çevresi ile Ayasofya’nın arkasından başlayarak Marmara kıyılarına kadar uzanan alan üzerinde yer almaktaydı. Bizans sarayları Osmanlı saraylarıyla benzer özellikler taşımaktaydı. Bizans ve Osmanlı sarayları, çeşitli dönemlerde birçok yapı eklenerek, büyüyen komplekslerdi.

Büyük Roma’dan beri çeşitli yapı parçalarının eklenmesiyle oluşan bugünkü Sultanahmet Meydanı ve çevresini kapsayan Büyük Saray 11. Yüzyılda terk edilmiş, Bizans İmparatorluk Sarayı, Blakhernai Sarayı’na taşınmıştı. Bugün Tekfur Sarayı olarak bilinen bu kalıntılar, İstanbul’un fethine kadar kullanılmış olan son Bizans sarayı Blakhernai’nin bazı üniteleri idi
Fethin hemen ardından Bizans saraylarını gezen Fatih Sultan Mehmed’in, Doğu Roma İmparatorluğu’nun son dönemdeki hali ve saray binalarının bakımsızlığı karşısında şu beyti okuduğu ifade edilir: ‘’ Bum nevbet mi-zened ber tarem-i Efrasyab. Perde-dari miküned der kasr-ı Kayser ankebüt.’’
Osmanlı: İstanbul’un fethinin hemen ardından ilk saray, Fatih Sultan Mehmed tarafından şehrin göbeğinde, bugün İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ile üniversitenin bazı binalarının bulunduğu merkezde inşa ettirilmiştir. 1455 yılında büyük kısmı bitirilen sarayın yapımı 1458 yılına kadar sürmüştür. Bayezid’de inşası tamamlanan sarayın etrafı kale duvarı gibi yüksek bir duvarla çevriliydi. Bu duvarların gerisinde; kasırlar, köşkler, harem dairesi, selsebiller, çeşmeler ile vahşi hayvanların dolaştığı bahçeler yer almaktaydı. 1458 yılında saray tamamlanınca, Fatih Sultan Mehmed Topkapı Sarayı’nı inşa ettirmeye başlamıştır

Saray inşasından sonra ‘Saray-ı Atik’’ adını alan Topkapı’ya ‘Saray-ı Cedid’ denmiştir. Vefat eden veya tahttan indirilen padişahın ailesine ikamet için tahsis edilen Eski Saray’da 1541 yılında çıkan büyük yangından sonra harem ve diğer üniteler Topkapı Sarayı’na taşınmıştı. 1550 ve 1715 tarihlerinde Eski Saray Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla Bab-ı Seraskeri’ye tahsis edilmiştir.


Arda Anarat kimdir?

#MAGAZİN 5

Arda Anarat kimdir?

Akıl Almaz Plastik

#BİLİM 5

Akıl Almaz Plastik

Fitness Nedir?

#SPOR 7

Fitness Nedir?