Aksi Kedi Logo

O Mama Buraya Gelecek!

Laparoskopik Cerrahi Nedir?

16 Ekim 2021 - 21:18
151 Okunma
8 Paylaşım

Laparoskopik cerrahi büyük, açık kesikler yerine küçük deliklerden girerek ameliyat yapmayı içerir. Esnek bir endoskopla ağız gibi doğal bir açıklıktan sokulan ince bir tüp'le ameliyat yapılabilir.

Laparoskopik Cerrahi Nedir?

Laparoskopik ameliyat nasıl yapılır?

Deride küçük kesikler açılır ve trokar denilen içi boş aletler kesiklerden içeri sokulup endoskop ve diğer aletler için açık tutulur Sert bir endoskop ameliyat alanına ışık iletir. Cerrahın ameliyat alanını, ya doğrudan bir göz merceğiyle ya da varsa göz merceğinde bir video kamerayla bir monitörde görmesini olanaklı kılar. Ameliyat aletleri, dokuyu kesmek ya da dikmek, kan damarlarını kelepçelemek gibi görevler için aynı kesiklerden içeri sokulur.

Laparoskopik karın ameliyatı

Laparoskopik karın ameliyatı, sert bir endoskop kullanılarak yapılır. Organların etrafında alan yaratmak için karına karbondioksit gazı pompalanır ve cerrah, ameliyat yerinin bir görüntüsünü almak için içeriye laparoskopu sokar. Ameliyat aletleri, karında açılan diğer küçük kesiklerden içeri sokulur.

laparoskopik, cerrahi işlemler, ameliyatlar, endoskopi ameliyatları

İLK LAPAROSKOPİK AMELİYAT NE ZAMAN YAPILDI?

İlk laparoskopik ameliyat 1901'de köpekler üzerinde yapıldı. İnsanlar üzerinde ilk laparoskopik ameliyat ise 1910'da yapıldı.

Robot destekli ameliyat

Laparoskopik cerrahinin bazı biçimleri şimdi robotik bir sistem yardımıyla gerçekleştirilebiliyor. Hastanın yanı başında bir arabanın üzerine robotik kollar monte edilir. Bir koldaki endoskop, vücudun içinden görüntüleri cerrah konsoluna ve bir video monitörüne iletir. Diğer kollar ameliyat aletlerini tutar. Cerrah, konsoldaki kumandayı kullanarak, hastanın içinde aletleri hareket ettirir. Robotik ameliyatın avantajlarından biri, robotik sistemin cerrahın hareketlerini azaltıp, aletlerin daha hassas kontrolünü sağlamasıdır.

Robot destekli ameliyat

Laparoskopik cerrahinin bazı biçimleri şimdi robotik bir sistem yardımıyla gerçekleştirilebiliyor. Hastanın yanı başında bir arabanın üzerine robotik kollar monte edilir . Bir koldaki endoskop, vücudun içinden görüntüleri cerrah konsoluna ve bir video monitörüne iletir . Diğer kollar ameliyat aletlerini tutar. Cerrah, konsoldaki kumandayı kullanarak, hastanın içinde aletleri hareket ettirir. Robotik ameliyatın avantajlarından biri, robotik sistemin cerrahın hareketlerini azaltıp, aletlerin daha hassas kontrolünü sağlamasıdır .