Aksi Kedi Logo

O Mama Buraya Gelecek!

Manipülasyon Nedir?

17 Ekim 2021 - 16:38
158 Okunma
21 Paylaşım

Manipülatif insanların kişilik özellikleri Nelerdir?

Manipülasyon Nedir?

Manipülasyon, bir kişinin başka bir insanın inandığı doğrularını, fikirlerini ve tercihlerini hatta davranış şekillerini; kendi istek ve düşünceleri çevresinde değiştirmeye çalışmasıdır. Diğer bir tanımı ile manipülasyon, insanları çıkarlar uğruna kullanmanın gizli bir yoludur. Tavsiye, destek veya yönlendirmeleri manipülatif yönlendirmelerden ayırt etmek çok önemlidir. Sağlıklı yöntemlerde kişinin iyiliği ve mutluluğu esas alınırken, manipülasyonda ise durum kişinin çıkarlarını korumak istemesidir. Manipülasyonu psikolojik bir şekilde ele almanın dışında ekonomik anlamı ile de açıklayabiliriz. Ekonomik manipülasyon, insanları kandırarak bir menkul kıymeti almaya, satmaya ya da sevk etmeye yönelik davranışları tanımlıyor. Finans terimi olarak da kullanılabilen manipülasyon ile spekülasyon kavramları sıklık ile karıştırılmaktadır. Manipülasyon ile spekülasyon aynı anlamlara gelmemektedir. Sermaye Piyasası Kurulu olan (SPK) mevzuatına göre manipülasyon yapmak suçtur, ancak spekülasyon yapmak serbesttir.

GÖRSEL AÇIKLAMASI BURAYA

Manipülatif insanların kişilik özellikleri Nelerdir?

- Kendilerine uyum sağlamayan insanları görmezden gelirler.

- Sürekli olarak karşılarındaki kişiyi yargılarlar.

- Yalan söyleme becerileri oldukça yüksektir, çok kolay bir şekilde sizi kandırabilirler.

- Olumsuz eleştiride bulunmayı severler.

- Bir konu hakkında düşünmesi için karşı tarafa zaman vermezler.

GÖRSEL AÇIKLAMASI BURAYA

Manipülasyon Teknikleri Nelerdir?

1) Duyguları kullanma tekniği: bu teknik duygusal yatırımlardan avantaj sağlama şeklinde gerçekleşir. Hemen herkesin duygusal olarak dayanamadığı, karşı koyamadığı bazı olaylar, durumlar, kişiler mevcuttur. Bu yüzden duygusal bağlamda zayıf olduğunuz, hassas hissettiğiniz konuları çok yakınınızdaki insanlar dışında kimseye açmamakta fayda var.

2) Mahrum bırakma tekniği: İnsanları itaat ettirmek ve köleleştirmek için onu sevdiği bazı şeylerden mahrum bırakmak anlamına gelmektedir. Ayrıca en sık karşılaşılan manipülasyon yöntemlerinden de birisidir.

3) Öz güven eksikliğini kullanma tekniği: Öz güveni düşük olan kişiler genelde savunmasızdır. İnsanların isteklerine kolaylıkla boyun eğebilirler. Manipülatör toplum içinde veya birebir olarak bir konuşmada kurbanının eksikliğini yüzüne vurur, açığa çıkartır. Kurban ise manipülatör ile karşılaştığında eksik gördüğü özellik aklına geldiğinden dolayı manipülatörün ondan istediği şeyleri düşünmeden kabul edecektir.

4) Daha fazlasını isteme tekniği: manipülasyoncu, ilk istediği şeyden daha küçük bir şey talep edip; onu kabul etmedin bari bunu kabul et diyor. Kurban da bencillik duygusundan kurtulmak için bu isteği kabul ediyor.