Aksi Kedi Logo

O Mama Buraya Gelecek!

Osmanlı Döneminde İlk Eczane

21 Eylül 2021 - 15:34
122 Okunma
18 Paylaşım

1935’ten bugüne Eczane..

Osmanlı Döneminde İlk Eczane

Osmanlı dönemi İstanbul’unda ilk eczane Süleymaniye Külliyesi için de yer alır. 1557’de tamamlanmış olan Süleymaniye Külliyesi’nin Darüşşifa binası karşısına tek katlı, uzun, dikdörtgen planlı Daruhane (Eczane) binası inşa edilmişti.
Şifalı etkilerden elde edilen doğalmilaçların satıldğı aktarlardan, modern eczaeneşere geçiş yaklaşık 250 yıl sürmüştür. Mısır Çarşısı’ndan Bahçekpaı’ya kadar uzanan bölge içerisinde birçok aktar-eczacı hikayesi bulunur. Osmanlı döneminde, ilaç işi aktar adı verilen esnaf grubu tarafından yürütülmekteydi. Aktar esnafı, modern eczacılık anlayışının İstanbul’da başladığı dönemi olan 19.yüzyıl ortalarında, dükkan sayısı olarak 500 civarındaydı.

Osmanlı Döneminde İlk Eczane, eczane, darüşşifa, gripin, royal diş macunu

Mısır Çarşısı, halkın ihtiyaç duyduğu birçok tıbbi ilacın imal edildiği yerdir. Bu ilaçlar Nüzhetül fi Tercüme-Afiyet adlı kitaptan yararlanılarak yapılırdı. Bugün baharatçı dükkanlarında bu gelenek bitkisel tedavi ilaçları şeklinde sürdürülmektedir.
İstanbul’da halen şifa dağıtan en eski eczane 1757 senesinde Bahçekapı’da Hamidiye Caddesi no 32’de açılan ‘İki Kapılı Eczane’dir. Bu eczanenin ilk sahibi bilinmemektedir. 1902’de Tıbbiye Mektebi Eczacılık bölümünden mezun Corci Tülbentciyan (ölümü 1957) bu eczaneyi 1880’de devralmış ve uzun bir dönem devam ettirmiştir. Torunları bugün Taksim’de aynı adla eczacılık yapmaktadırlar. Bu eczaneler ilaç yapım teknikleri, müstahzar ilaç, ilaç maddesi çeşidi ve ilaç yapımında kullanılan cihazlar yönünden tamamen dönemin Avrupa eczaneleri seviyesindeydiler. 1868’de İstanbul’da yaklaşık 60 eczane vardı. Bunlardan 50 kadarı Avrupa yakası, 10 kadarı ise Üsküdar bölgesinde bulunuyordu. 1900’lü yıllarda eczane sayısı 217’ye kadar ulaşmıştır. Bahçekapı’nın diğer eczanelerinden, Halep Eczanesi’nin sahibi Ahmed Hamdi Bey’dir. Burada staj yapan veya kalfa olarak çalışan gençlerin eczacı olmasına yardımcı oluşturur.
Türkiye genelinde en meşhur ilaçlardan Gripin’in de ilk üretildiği yer Bahçekapı’dır. Eczacı Necip ve Cemal Akar kardeşlerin ilaç üretim merkezi olan laboratuarları Bahçekapı, Mimar Vedat Caddesi’ndeydi. 1924 senesinde, İstanbul Eczacı Mektebi’nden ilk yerli diş macunu olan Necip Bey Diş Macunu’nu üretmiştir. İki kardeşin gayretiyle gelişen bu diş macunu daha sonrasında Radyolin Diş Macunu olarak değiştirecekler ve 1935’te Gripin adlı ağrı kesici ilacı üretmeye başlayacaklardır.