Aksi Kedi Logo

O Mama Buraya Gelecek!

Tarımın Simgesi Olan ‘’SABAN’’

4 Ekim 2021 - 18:59
129 Okunma
19 Paylaşım

Saban çiftçiler için çok değerli ve önemlidir

Tarımın Simgesi Olan ‘’SABAN’’

Saban, toprağı tohum ekme mevsimine hazırlamak için kullanılan bir tarım aracıdır. Sabanla toprağı sürmek, çiftçilerin tarlada harcadıkları zamandan ve emekten tasarruf etmelerini sağlamış ve gıda üretimini dönüştürmüştür.

Eski zamanlarda sabanlar

Çift sürmek, antik zamanlardan beri Tarım Takviminin vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Sonbaharda toprağın altüst edilmesi toprağı baharda tohum ekimi için hazırlar. Yaklaşık MÖ 5000 yılında ilk uygarlıklar, ekin yetiştirmek için geyik boynuzu ya da dal parçaları ile toprağı havalandırırdı. Kullandıkları bu araç, Çift denilen sivri uçlu tahta sabana dönüşmüştür. Antik Mısır’da çiftçiler, sabanı iki öküzün çektiği pulluk okuna bağlamışlar ve Nil Vadisi’nde çift sürmüşlerdi.

Dökme demirle sağlanan gelişme

Pulluğun tasarımı, 1800’lü yıllarda ahşap ucunun yassıtılmış demirden bir bıçak ağzı biçimine dönüştürülmesiyle gelişti. Saban demiri adı verilen bu bıçak, toprağı yarar, altüst eder ve havalandırır. Bu işlemle saban toprakta bir iz açar ve bu ize KARIK denir. Pulluk, Tarım Devrimi’nin öncüsü oldu ve daha fazla ürün elde etmek için harcanması gereken emeği azalttı. Günümüzde karık açmak için hâlâ metal bıçaklar kullanılır.

Buharlı pulluklar

1860’lı yıllarda buhar makinesinin icadı, hayvanları çift sürme konusunda ikinci plana düşürdü. İngiliz mühendis John Fowler icat ettiği iki motorlu sistemde bir tarlanın iki kenarına yerleştirdiği buharlı makinelerle, ‘’anti balans’’ pullukları iki uçtan çelik halatla çekiyordu. Bu pulluklar tarlanın ucuna gelindiğinde ters yöne dönüyor, böylece arazi ileri ve geri sürülerek tek seferde altı karık açılabiliyordu. Fowler’ın pullukları Avrupa’ya ve Afrika’ya ihraç edildi ancak maliyeti nedeniyle yalnızca büyük çiftlikler bu pullukları kullansabilmişti.

saban, pulluk, çiftçi , tarım, ziraat, traktör, buharlı pulluk

Dünyayı nasıl değiştirdi?

Pulluk, tarım toplumlarına çok büyük bir destek sağladı ve tarım üretimini çok büyük ölçeklere taşıdı. Geniş araziler, daha az insan tarafından ekilip biçilebiliyor, böylece çok daha fazla hasat elde ediliyordu.