Aksi Kedi Logo

O Mama Buraya Gelecek!

Temassız Yapılan Tek Güreş: Masa Güreşi

14 Eylül 2021 - 08:08
59 Okunma
25 Paylaşım

Spor adını Yakutça “ağaç dalı” anlamına gelen, “mas” kelimesinden almıştır. Kol, bacak ve sırt kaslarını aynı anda çalıştıran bu spor, rakiplerin birbirlerine doğrudan temas etmediği tek spor türüdür.

Temassız Yapılan Tek Güreş: Masa Güreşi

KURALLARI

Oyuncular 2 m uzunluğunda ve 30 cm yüksekte sabit, düz ve kaymaz bir platform üzerinde yüz yüze otururlar ve bacaklarını karaçamdan yapılmış bir tahta parçasına yerleştirirler. Kura ile sopayı kimin ne şekilde kavrayacağı belirlenir. Seçim hakkını kazanan sporcu çubuğu içten ya da dıştan tutma hakkına sahiptir. Yarışmacılar, hakemin komutuyla, 50 cm uzunluğunda bir sopayı avuçları ile kavrarlar. Müsabaka başlamadan önce ahşap parçası sabit bölmeye paralel olarak ortada tutulur. Eller birbirine değmeyecek şekilde bir sporcu iç tarafta diğer sporcu dış tarafta olmak üzere sopayı tutarlar. İlk turda sopayı dışarıdan tutan sporcu ikinci turda sopayı içerden tutmak zorundadır. Sopayı tutan eller ve parmaklar üst üste gelmemeli ve birbiriyle çakışmamalıdır. Sporcular hakemin “başla” komutuyla tuttukları sopayı kendi taraflarına çekmeye çalışırlar. Komuttan önce sopayı çekmek yasaktır. Müsabaka sırasında sıkma, itme gibi davranışlar sergilenmez ve rakibin eline temas edilemez, sopanın ucundan tutarak tek taraflı çekilemez, sopa vücuda sabit tutulamaz ve döndürülemez. Sopayı kendi tarafına çeken sporcu, rakibi sopayı bırakana kadar mücadeleye devam eder. Rakibi sopayı bırakan ya da rakibinin bedenini kendi tarafına çeken sporcu müsabakayı kazanır. Ayrıca rakibin ayakları tahtadan ayrıldığında, rakibi 2 kez uyarı aldığında, tahtanın bitiş noktalarına rakibin vücudunun herhangi bir noktası temas ettiğinde oyun kazanılmış sayılır. Bir müsabakada 2 kere oyun kazanan sporcu oyunun galibi olur.

TARİHÇESİ

Yakutistan’da, yaklaşık 3000 yıl öncesine dayanan bu spor türü diğer geleneksel sporlar gibi gündelik yaşam içerisinde bireylerin zinde kalabilmeleri için yaptıkları talimlerden ortaya çıkmıştır. Bu spor kişilerin dengeli bir kas gücü kullanarak, başarma isteği ve inancı ile rakibini mağlup etmesine dayalı fiziksel, bilişsel ve duygusal beceriler sağlamaktadır.