Aksi Kedi Logo

O Mama Buraya Gelecek!

Mobbing Nedir?

17 Ekim 2021 - 17:04
162 Okunma
27 Paylaşım

Mobbing’in Davranışsal Belirtileri Nelerdir?

Mobbing Nedir?

İngilizce’de mobbing şeklinde kullanımı olan kavram Türkçe’ de “psikolojik taciz” şeklinde çevrilmiştir. yani mobbing; rahatsız etme, psikolojik şiddet ve taciz etmek olarak ifade edebileceğimiz bir anlama gelmektedir. Mobbing’in iş hayatını ilgilendiren anlamını ise, işyerinde bir çalışana kötü davranma, haksızlığa maruz bırakma, yok sayma ve yine psikolojik şiddet uygulamak olarak özetleyebiliriz. Psikolojik taciz, çalışma hayatının hemen her yerinde karşımıza çıkan bir durumdur. Dünya’da bütün kültürlerde ve ülkelerde, yaş, cinsiyet, kıdem, hiyerarşik konum ayrımı olmadan çalışanların karşılaşması muhtemel bir işyeri sorunu olan işyerlerinde psikolojik taciz yani mobbing, çokça karşılaşılan bir işyeri sorunudur. İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre çalışanların %53’ü mobbing’e maruz kalmış ve %78’i de bu olaylara tanıklık etmiştir. İsveç’te yapılan istatistiksel bir araştırmanın bulgularına göre ise bir yıl içinde gerçekleşen intiharların %10 veya %15’inin nedeni mobbing’dir. Günümüze bakıldığı zaman mobbing mağdurlarının erken emekli olduklarını veya psikiyatri kliniklerinde tedavi edildiklerini gözlemlemekteyiz. İnsanın hem ruh hem de fiziksel sağlığını bozan bu durum, ilk kez 1984 yılında İsveçli endüstri psikoloğu ‘’Heinz Leymann’’ tarafından tanımlanmıştır. Bu çalışmadan sonra çoğu ülke, çalışanını koruyan kanunlar yapmıştır.

GÖRSEL AÇIKLAMASI BURAYA

Mobbing’in Davranışsal Belirtileri Nelerdir?

- Çalışan kişinin iş ortamında yokmuş gibi davranılması yani onunla iletişimin kesilmesi.

- İşe geliş gidiş saatleri, telefon konuşmaları, çay ya da kahve molasında geçirdiği zaman ayrıntıları ile kontrol edilmektedir.

- Çalışan kişi, başkalarının ofisine girdiğinde konuşma hemen kesilir, konu değiştirilir.

- Çalışan kişinin arkasından sürekli çeşitli söylentiler çıkarılır; kulaktan kulağa fısıltılar yayılır.

- Çalışan kişi önemli gelişmelerin ve olayların dışında bırakılır, genelde en son ona duyurulur.

- Çalışan kişiye, Kişiye, yetenek ve becerilerinin çok altında veya uzmanlık alanına girmeyen işler verilir.

- Çalışan kişi, şirketin özel kutlamaları veya diğer sosyal etkinliklerine kasıtlı olarak çağrılmaz.

- Çalışan kişinin, iş ile ilgili tüm önerileri reddedilir, yanıtsız bırakılır ve sanki yokmuş gibi davranılır.

- Çalışan kişi, Kendisinden daha alt düzeydeki görevlerde çalışanlardan daha düşük bir ücret alır.

GÖRSEL AÇIKLAMASI BURAYA

Mobbing Durumunda Kişi Ne Yapmalı?

Yeni bir problemmiş gibi görünüp ismi son zamanlarda ortaya çıkan mobbing aslında yıllardır birçok insanın maruz kaldığı acı ve sıkıntılı bir durumdur. Ülkemizde iş hukuku uzun yıllardır önceliği işçiye vermektedir. İş Kanunu, işçiyi; işverene karşı koruyup haklarını güvence altına almayı amaçlamakta ve yargının işleyişi de buna paralellik göstermektedir. Mobbinge maruz kaldığını düşünen bir çalışan öncelikle durumda uzlaşmacı bir yol izleyerek ve konuşarak sonlandırmayı denemeli. Ancak bu şekilde sonuç alamazsa kanunların kendisinden yana olduğunu ve hakkını eğer gerekli yolları izlerse elde edeceğini unutmamalıdır. Ancak mobbinge dayanarak işten ayrılmak isteyen kişinin bilmesi gereken en önemli şey bu iddiasını ispat etmesinin gerekli olduğudur. Kişinin yargılama sırasında mobbinge uğrandığını kanıtlayabilmesi gerekiyor. Mobbing durumuna maruz kalan birçok insan bunun sonucunda intihar etmiştir fakat gerekli yerlere müracaat ettiğiniz ve bu iddianızı kanıtlayabildiğiniz takdirde bu kadarına gerek olmadığını ve hakkınızı alabileceğinizi unutmamalısınız. Her şeyden önemlisi ise mobbing durumuna maruz kaldığınızı düşünüyorsanız asla susmamalısınız.